Kategorier
Vårdnadstvist

Vårdnadstvist i Stockholm

Alla barn har minst en, men oftast två, vårdnadshavare. Det är personer som ska se till att barnet får ett bra liv och att alla beslut gällande barnet fattas på ett korrekt sätt. Från att se till att barnet går i skolan till att barnet får vård då det behövs. Samt allt annat som kan handla om barnets säkerhet och boende. 

Men ibland kan det hända att en av dessa två parter, eller någon utomstående, inte tycker att den som har vårdnaden sköter det på rätt sätt. Eller att en av två vårdnadshavare vill få ensam vårdnad för att man inte tycker att samarbetet fungerar. Det är då som en vårdnadstvist kan uppstå. En tvist som ska avgöra ifall en part ska mista vårdnaden.

Jurist med vårdnadstvist som specialitet

En vårdnadstvist är något som förvisso kan lösas ifall parterna till slut kan komma överens. Men oftast krävs det juridisk hjälp för att få ordning och en bra lösning på tvisten. Det gäller för båda parterna. Både den som vill få bort den andra från vårdnaden och den som vill behålla vårdnaden, eller ifall det till och med kan vara så att det är någon som tidigare inte har haft vårdnaden som vill ha det. 

Den som arbetar som jurist eller advokat inom området familjerätt är lämpad för att ta hand om ärenden gällande tvister om vårdnad. Antingen det går så pass långt som till en rättegång eller ifall det är något som går att lösa genom samtal och förhandlingar mellan parterna.

Rutiner vid en vårdnadstvist

För många, t.ex. i Stockholm, som är involverade i en vårdnadstvist kan allting starta med en kontakt med deras försäkringsbolag. Där går det att få information om vad som gäller när det handlar om rättslig hjälp när det handlar om vårdnadstvister eller boendetvister. Det är en lite enklare tvist som enbart handlar om hos vem som barnet ska vara stadigvarande boende. 

Efter den kontakten får parterna själva söka upp en advokat som kan bistå vid tvisten. Oftast ska det vara någon som finns i en geografisk närhet för enkelhetens skull. Därefter sker samtal mellan parterna och slutligen kan en rättegång ske först i tingsrätten och därefter i hovrätten. Om du behöver stöd, gå in på www.vårdnadstvisterstockholm.se.