Kategorier
Vårdnadstvist

Vårdnadstvist – man kan få hjälp i Göteborg

Det är inte barnen man vill skiljas från. Men det är för mycket bråk så det är inte bra för dom. Om båda vill ha barnen kan man hamna i vårdnadstvist. Då finns det advokater i Göteborg som hjälper.

Kanske är det ju hur man uppfostrar barnen som kan vara det stora problemet i en familj. Man kommer från olika sorters hem med olika värderingar om vad som är rätt och fel och då blir det hela tiden bråk.

Båda föräldrarna vill att deras barn ska ha det bra men båda tycker också att den andra föräldern gör fel hela tiden och förstör barnen. Det kan vara att man är för sträng eller för slapphänt.

När man inte kan mötas så behöver man en utomstående som hjälper till. Då finns det advokater som specialiserat sig på familjerätt och som kan lösa en vårdnadstvist i Göteborg.

En advokat ser till det som är bäst för barnen och stöttar i en vårdnadstvist

Det behöver inte ens innebära att någon gör fel. Man gör bara olika, för så har man själv blivit uppfostrad. Man kanske inte vill att barnen ska bo hos den andra föräldern när man skiljs. Men barn har rätt till båda sina föräldrar. Vad föräldrarna än tycker om varandra.

För att reda ut hur de kan få det bra har man en rättegång där utomstående kan se objektivt på situationen. Då behövs en advokat som förstår vad man går igenom och hjälper till att ge de rätta argumenten så att vårdnaden blir rättvis.

Kategorier
Vårdnadstvist

Vårdnadstvist – att få stöd och hjälp

En vårdnadstvist är aldrig lätt och den är väldigt ofta utdragen. Det är en tung och besvärlig period. Vänder man sig till en erfaren advokat så kan man få det stöd och de råd som gör det lättare.

Förmodligen började samarbetsproblemen redan före skilsmässan eller separationen. Man har olika åsikter om hur saker ska vara och vad som är bra för barnen. Kan man inte komma fram till en lösning på egen hand så är det allra bästa att lämna över det till en advokat som arbetar med tvist om vårdnad.

En advokat kan alla lagar och regler och står på ens sida för att man ska få rätt. Det viktiga är att se sakfrågan och det är väldigt svårt att göra om man är ledsen eller arg. Då kan man få hjälp och råd om vilka vägar man ska gå för att nå sitt mål.

Att anlita en advokat vid en tvist om vårdnad gör det lättare

Under den period som vårdnadstvisten pågår så måste båda föräldrarna trots allt klara av att träffas och lösa den dagliga omvårdnaden om barnen. Då är det mycket bättre om man inte behöver tala om problem när man träffas. Problemen och konflikterna kan den advokat som man anlitat ta över och reda ut.

Det svåraste är om det är ett fall där en part begär enskild vårdnad. Det kan man göra om en av föräldrarna är våldsam eller har allvarliga problem med alkohol eller narkotika. Då kan det vara olämpligt för barnen att vistas med den föräldern.