Kategorier
Lekplats

Lekplatsutrustning att lita på

Få saker utsätts för så mycket slitage som lekplatsutrustning. Därför är det då och då klokt att se över, och till och med uppgradera, lekplatsutrustningen.

Många lekplatser utsätts dagligen för ett flertal barns ivriga klättrande, hoppande och busande. Inte konstigt att lekplatsutrustning blir sliten efter ett tag. Estetiskt kan det se tråkigt ut med en sliten lekplats, men säkerhetsmässigt kan det vara nära på livsfarligt.

En sliten lekplats kan orsaka förödande, eller i värsta fall fatala, olyckor. Ett barn som är mitt i leken kan ha svårt att avgöra huruvida lekplatsen är hel nog att leka på och kan därmed skada sig illa om hen missbedömer läget. Att uppgradera lekplatsutrustningen när denna blivit sliten är därför helt nödvändigt.

Hur vet man om lekplatsutrustning är säker?

Även om det är stora aktörer som exempelvis kommunen som ligger bakom en lekplats kan man inte helt lita på att lekplatsen är säker att leka på. Vuxna som följt med sina barn till lekplatsen gör därför ett viktigt arbete om de ser över lekplatsutrustningen och dess skick.

Skulle man som vuxen se att lekplatsutrustning är sönder är det viktigt att anmäla detta till aktören som står bakom lekplatsen, samt hjälpa till att hindra barn från att leka på biten som inte är hel. Kanske kan man lägga något för skadan eller på annat sätt markera. Ofta finns det ett service-telefonnummer kopplat till lekplatsen. Detta står då skrivet på en skylt i närheten, eller på nätet, och kan användas för att anmäla skadan.