Kategorier
Gravstenar

Gravstenar i Stockholm – minnesmärken

En gravsten ska bli ett kärt minnesmärke för en avliden person. Gravstenar i Stockholm kan utformas på flera olika sätt och enligt individuella önskemål.

Att gå på en kyrkogård är för många en lisa för själen. En kyrkogård med vackra gravstenar blir en plats för kontemplation. En plats för eftertanke där en anförvant får tid och ro att tänka tillbaka på avlidna nära och kära. Men ett besök vid en gravsten behöver inte enbart innebära att man försjunker i djup sorg. Där finns också utrymme för att tänka på många goda och glada minnen tillsammans med en avliden person.

Utseende och text på gravstenar varierar beroende på tidsepok och sedvänjor samt inte minst på religion. I vårt mångkulturella samhälle kan vi se gravstenar som skiljer sig åt beroende på religiös bekännelse. Kristna och judiska gravplatser är mer sparsmakade än de muslimska. På gravstenar som restes i början av 1900-talet angavs ibland yrkestitlar. En sedvänja som tycks ha försvunnit mer och mer i dagens samhälle.

Plats för eftertanke med gravstenar i Stockholm

Erik och Pernillas föräldrar har hastigt avlidit med några dagars mellanrum. Det tunga uppdraget med att anordna en värdig begravning har de gjort tillsammans. Vid samtal med föräldrarna tillbaka i tiden vet de att de vill kremeras och inte jordbegravas. Men ingen av syskonen vet om föräldrarna haft något önskemål om att ligga i en minneslund eller på en separat gravplats.

Pernilla har en bestämd åsikt i frågan. Hon vill ha möjlighet att gå till en gravplats tillsammans med sina barn och minnas föräldrar och morföräldrar. Erik håller med sin syster och tycker att de ska köpa en gravsten som påminner om föräldrarna på något sätt. När de besöker en firma som tillverkar gravstenar i Stockholm får de förslaget att rista in föräldrarnas namn med deras egen handstil.